You are here:: Câu Hỏi Thường Gặp Khôi phục Add-In trong Microsoft Excel
 
 

Khôi phục Add-In trong Microsoft Excel

Lỗi Office (Excel, Word, ...) không nhận một Addin nào đó. Hiện tượng này xảy ra là do quá trình thoát ứng dụng không đúng quy trình, có thể do mất điện, lỗi ứng dụng thoát đột ngột,...Khi bị lỗi như vậy, lần khởi động sau của Excel sẽ cảnh báo lỗi và nhắc người dùng "Disabled Add-in..." và những Add-In này bạn sẽ không thể cài được nữa.

Cách khôi phục AddIn đã bị disabled.

Với Excel 2003 hoặc các phiên bản thấp hơn

  • b1) Vào menu Help->About Microsoft Office Excel

  • b2) Trong màn hình "About...", chọn nút "Disabled Items"

  • b3) Trong của sổ "Disabled Items" chọn Addin muốn khôi phục và chọn nút "Enable"

Với Excel 2007

  • b1) Vào chọn nút "OfficeButton"->"Excel Options"

  • b2) Trong màn hình "Excel Options", chọn mục "Add-Ins" bên trái. Tại màn hình phái bên phải, mục "Manage:" chọn "Disabled Items", chọn nút "Go".

 

  • b3) Trong cửa sổ "Disabled Items" chọn Addin muốn khôi phục và chọn nút "Enable"