You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
738
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 27 Tháng 5 2017 08:41

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
380 51.5%
Qua các diễn đàn khác
178 24.1%
Tình cờ biết tới
128 17.3%
Người quen giới thiệu
47 6.4%