You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
747
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 03:47

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
386 51.7%
Qua các diễn đàn khác
180 24.1%
Tình cờ biết tới
128 17.1%
Người quen giới thiệu
48 6.4%