You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
725
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 19 Tháng 3 2017 15:11

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
374 51.6%
Qua các diễn đàn khác
173 23.9%
Tình cờ biết tới
126 17.4%
Người quen giới thiệu
47 6.5%