You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
759
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 08:23

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
392 51.6%
Qua các diễn đàn khác
182 24%
Tình cờ biết tới
131 17.3%
Người quen giới thiệu
49 6.5%