You are here:: Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?
 
 

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Số người tham gia bình chọn:
767
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 07 Tháng 11 2017 05:45

Bạn biết đến chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Hits Percent Graph
Google Search
398 51.9%
Qua các diễn đàn khác
182 23.7%
Tình cờ biết tới
132 17.2%
Người quen giới thiệu
50 6.5%