You are here:: (Ứng dụng) - In hàng loạt trong Excel các mục chọn từ danh sách - Add-in A-Tools
 
 

In hàng loạt nhiều mã đối tượng cùng lúc trong Excel và Add-in A-Tools

Chức năng mới in hàng loạt trong Excel của Add-in A-Tools hỗ trợ nhập liệu nhanh, dễ dàng hơn, đồng thời cho phép in ấn bản tính nhiều lần theo mã mà chúng ta chọn.

Video hướng dẫn chức năng in hàng loạt các mục chọn trong danh sách trong Excel

Ví dụ: Có thẻ kho mẫu như sau

Thẻ kho này đã được dùng công thức Add-in A-Tools để lấy ra dữ liệu dạng động, tại ô C9, khi thay đổi mã hàng, các thông tin của thẻ kho sẽ được cập nhật theo mã hàng được chọn.

Theo cách làm của Excel thông thường, ta tạo danh sách mã hàng bằng Data Validation. Tuy nhiên, đối với nhiều công ty quản lý nhiều mã hàng, lên đến hàng nghìn, thậm chí vài chục nghìn mã hàng, thì việc chỉ nhìn vào  mã hàng để lựa chọn sẽ rất khó nhớ, một vấn đề đặt ra là làm sao để tra cứu dựa vào mã hàng trong đó có các thông tin kèm theo để chúng ta biết rằng chúng ta chọn đúng mã hàng mà chúng ta cần.

Vấn đề thứ 2 là khi chúng ta muốn in thẻ kho này, bình thường khi in thẻ kho, chúng ta phải chọn từng mã hàng một để in, công việc bị lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nếu cuối tháng chúng ta cần phải in hàng trăm, hàng nghìn thẻ kho thì công việc mất rất nhiều thời gian. Trừ khi chúng ta là người biết lập trình VBA, còn nếu chúng ta là người sử dụng Excel thông thường thì việc này thực sự khó khăn.

Nắm bắt được các khó khăn trên của người làm Excel, công ty cổ phần Bluesofts tạo ra thêm tính năng cho phép chúng ta lọc tìm theo một danh sách tra cứu gồm có nhiều cột, đồng thời cho phép in ấn nhanh như sau:

Chọn ô cần nhập mã hàng C9, tìm chọn A-Tools trên thanh menu công cụ, chọn Nhập liệu nâng cao , trong bảng thiết lập nhập liệu nâng cao hiển thị như sau:

 Phần Dữ liệu nguồn chúng ta chọn tới danh mục hàng hóa, bôi đen toàn bộ bảng, nhấn OK.

Trong trường hợp chúng ta đã đặt tên bảng, chúng ta chọn tên.

Các thông tin còn lại được hiển thị thông báo như sau: Cột nhận và kiểm tra giá trị là cột MA_VLSPHH.

Sau khi thiết lập xong chúng ta chọn Thêm và chọn Đóng.

Ngay lập tức, chúng ta đã có một bảng tra cứu tiện lợi, bảng tra cứu này chúng ta có thể co giãn để hiển thị đầy đủ thông tin trên các cột.

Chúng ta có thể nhập từ khóa tìm kiếm để tìm kiếm ra đối tượng cần chọn, ví dụ ta cần tìm kiếm tất cả các loại hàng liên quan đến vật liệu, ta gõ VL, hoặc tìm tất cả các mặt hàng liên quan đến từ máy ta gõ Máy.

Giả sử ta cần in thẻ kho cho 3 mã hàng HH001, HH002, HH003. Sau khi chọn xong chúng ta nhấp chuột phải, chọn Print preview – Xem in sheet sau mỗi mục chọn được nhập.

Sau khi chọn xong A-Tools sẽ lấy cho chúng ta 3 mã để thực hiện việc in, chúng ta nhấn Enter, chúng ta có thể thấy bây giờ thẻ kho sẽ được mở theo chế độ Preview theo từng mã hàng một, bắt đầu từ HH001, HH002, HH003 cho đến khi hết danh sách thì kết thúc.

Ta có thể chọn chức năng in Print – In sheet sau mỗi mục chọn được nhập nếu chúng ta muốn in ngay mà không cần xem trước.

Với chức năng mới của A-Tools, việc in hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn mã hàng trở lên đơn giản hơn rất nhiều.

Các bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Add-in A-Tools – Phần mềm tạo báo cáo động và chia sẻ Excel qua mạng

Nhập liệu nâng cao trong Excel và A-Tools – Advanced Input Select List, Filter, Date

Hướng dẫn dử dụng Data Validation

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân