You are here:: Kiến Thức Kế Toán Tổng hợp báo cáo nhập hàng trong Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver
 
 

Tổng hợp báo cáo nhập hàng trong Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

     Trong công tác quản lý hàng tồn kho quan trọng nhất là chúng ta phải quản lý tốt quá trình nhập kho, xuất kho và tồn kho. Trong ba quá trình này thì quản lý được quá trình nhập hàng chiếm một phần rất quan trọng. Để quản lý tốt quá trình đó, Phần mềm quản lý Kho BS Silver hỗ trợ các bạn quản lý hàng hóa từ chi tiết tới tổng hợp các quá trình, các bạn tham khảo các báo cáo dùng để quản lý quá trình nhập hàng dưới đây:

    - Báo cáo chi tiết hàng nhập là báo cáo dành riêng cho một mặt hàng, quản lý quá trình nhập hàng theo từng kho hoặc nhiều kho, theo từng bộ phận, đối tượng,... Không chỉ vậy báo cáo chi tiết nhập còn quản lý trong một khoảng thời gian cụ thể, trong một tháng, một quý, một năm ...

                         Tham khảo phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

    - Báo cáo tổng hợp nhập hàng là báo cáo tổng hợp tất cả mặt hàng, quá trình nhập hàng, xem báo cáo chi tiết cho từng người nhập, báo cáo theo lô, hạn sử dụng,... đảm bảo tính chính xác trong quá trình nhập hàng.

    - Ngoài hai báo cáo chính là báo cáo chi tiết hàng nhập, tổng hợp nhập hàng, Phần mềm quản lý kho BS Silver còn có các báo cáo theo biết đồ, thể hiện giá trị cụ thể trên biểu đồ đó là Báo cáo giá trị nhập hàng theo vụ việc. Báo cáo này là biểu đồ thể hiện quá trình nhập hàng theo từng vụ việc  Xuất bán, Sản xuất B và vụ việc chưa đặt tên.

    - Báo cáo giá trị nhóm hàng nhập theo vụ việc là báo cáo thể hiện nhiều nhóm hàng nhập trong một vụ việc hay nhiều vụ việc, trong một khoảng thời gian nào đó? Tại kho nào?....

    Trên đây là tổng hợp một số báo cáo hàng nhập mà các nhà quản lý hàng tồn kho cần thiết nhất, đáp ứng được nhu cầu quản lý kho từ thấp đến cao. Để tìm hiểu thêm các loại báo cáo khác, các nghiệp vụ về phần mềm,quá trình quản lý nhập-xuất-tồn hàng hóa, các bạn tìm hiểu thêm trong phần mềm tại đây: Phần mềm quản lý kho BS Silver.