You are here:: Kiến Thức Kế Toán Tổng hợp báo cáo bán hàng trong Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver
 
 

Tổng hợp báo cáo bán hàng trong Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

Trong công tác quản lý hàng tồn kho quan trọng nhất là chúng ta phải quản lý tốt quá trình nhập kho, xuất kho và tồn kho. Các báo cáo quản lý kho chiếm một phần không thể thiếu quản lý hàng hóa, từ các báo cáo chi tiết tới tổng hợp, báo cáo lọc theo nhiều điều kiện như theo khách hàng, theo nhóm hàng, theo từng mã hàng, theo một khoảng thời gian cụ thể,... Dưới đây là tổng hợp các báo cáo bán hàng, từ báo cáo hàng xuất tới tổng hợp bán hàng, các loại báo cáo bán hàng có biểu đồ thể hiện theo giá trị xuất hàng theo vụ việc, theo nhóm hàng, ...

 

Báo cáo hàng xuất cho phép xem chi tiết từng mã hàng, thông tin khách hàng, số lượng xuất, đơn giá xuất, ... và nhiều thông tin khác.

Báo cáo tổng hợp bán hàng thể hiện quá trình bán hàng, tổng hợp doanh thu, lãi  và nhiều thông tin khác của các mặt hàng khác nhau.

Báo cáo giá trị hàng xuất theo vụ việc thể hiện chi tiết biểu đồ tổng hợp bán hàng theo từng vụ việc.

Báo cáo giá trị nhóm hàng xuất theo vụ việc thể hiện biểu đồ tổng hợp bán hàng theo từng nhóm hàng, cho một hoặc nhiều vụ việc, giá trị thể hiện theo từng khoảng thời gian cụ thể, có lũy kế theo tháng, ...

 

Để tìm hiểu thêm nhiều chức năng quan trọng mà phần mềm mang lại, các bạn xem tại đây: Phần mềm quản lý kho BS Silver