You are here:: Lỗi mất menu A-Tools trong Excel
 
 

Hướng dẫn khắc phục lỗi mất menu Add-in A-Tools trong Excel

 
Những cách khôi phục lại menu A-Tools trong Excel:
Cách 1: Các bạn đóng tất cả Excel đang mở, sau đó vào màn hình Desktop -> các bạn click vào biểu tượng hình thoi màu vàng có dấu cảm thán màu đỏ "Enable Add-Ins in Excel" -> khi hiển thị màn hình “Enable all add-ins of BLUESOFTS., jsc”, các bạn click vào “Enable All Add-Ins-> Hiển thị thông báo “There is/are 1 add-in(s) fixed” (Note: Nếu hiển thị 1 là đã thành công, còn hiển thị 0 là chưa thành công thì các bạn chuyển sang cách 2)
Cách 2: Vào menu Add-In trong Excel:
Với Excel 2007: Bạn clik vào nút 4 hình tứ giá trên đầu góc bên trái của Excel -> chọn vào Excel Option -> Add-in
Với Excel 2010 trở lên: Bạn vào File -> chọn tới Option -> Add-in
Tại màn hình Add-in các bạn nhín dưới, gần Manager bạn chọn vào combobox “Excel Add-Ins-> rồi chọn tới “Disnabled Items-> "Go" -> trong màn hình Disnable Items, các bạn chọn vào “Addin: Add-in A-Tools ….-> sau đó chọn vào "Enable" -> "Close" rồi đóng tất cả Excel và mở lại.
Link tìm hiểu các chức năng của phần mềm A-Tools và link tải bản A-Tools Free: Download