You are here:: Nghiệp vụ bầu cử Đại hội cổ đông Kinh nghiệm tổ chức Đại hội cổ đông và quy trình tổ chức đại hội cổ đông
 
 

Kinh nghiệm tổ chức Đại hội cổ đông và quy trình tổ chức đại hội cổ đông

Đây là một trong những cơ hội quan trọng giúp cho doanh nghiệp xây dựng một hình ảnh đẹp trong các cổ đông và quý khách hàng. Chính vì tình quan trọng đó mà sau đây chúng tôi với tư cách là đơn vị đã đứng tổ chức rất nhiều các Đại hội cổ đông cho các Tổng công ty lớn xin gửi tới quý vị một số kinh nghiệm quý báu đó..

Tổ chức Đại Hội Cổ Đông, Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng có rất nhiều các vấn đề cần phải giải quyết, đòi hỏi một sự chính xác cao và nhanh chóng.

codongvina

Thông thường những đơn vị đã lên sàn chứng khoán sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi cho một danh sách chốt cổ đông, căn cứ vào danh sách đó mà Công ty phải tiến hành gửi thư mời, giấy triệu tập cho các cổ đông, đăng ký tham dự... rồi lại kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội.... Bầu cử, biểu quyết ... Tất cả các việc đó rất dể dẫn đến nhầm lẫn là mất nhiều thời gian

kp02

Kiểm phiếu bầu cử bằng mã vạch

Nhưng giờ đây Công ty CP BLUESOFTS xin gửi tới quý đơn vị một vài kinh nghiệm tổ chức đại hội và quy trình tổ chức đại hội cổ đông bằng phần mềm có ứng dụng công nghệ mã vạch.

Quý vị có thể xem thêm chi tiết tại đây " BS Vote - Phẩn mềm kiểm phiếu bằng mã vạch"