You are here:: Nhiều người nhập liệu trên một file sheet Excel tại một thời điểm trong mạng, có phân quyền bằng lệnh “Phê duyệt” theo dòng.
 
 

Nhiều người nhập liệu vào một file, một sheet Excel tại một thời điểm trong mạng, có phân quyền bằng lệnh “Phê duyệt” theo dòng

Khi chia sẻ file Excel qua mạng cho nhiều người dùng chung, việc bảo mật phân quyền chặt chẽ cho những người sử dụng là vô cùng quan trọng, điều này có nghĩa là ta phải đảm bảo sao cho những người dùng sử dụng chung sheet dữ liệu không được xóa sửa  dữ liệu đã nhập liệu của nhau.

Để đáp ứng được yêu cầu trên, công cụ Add-in A-Tools (từ phiên bản 7) đã được nâng cấp thêm chế độ “Phê duyệt” theo từng dòng nhập liệu, đảm bảo cơ chế phân quyền chặt chẽ khi nhập liệu nhiều người trên cùng sheet dữ liệu. Dòng nào có trạng thái “Phê duyệt” sẽ không được sửa xóa dữ liệu, chức năng này chỉ được thực hiện nếu User được phân quyền “Phê duyệt”, “Hủy phê duyệt” ở phần thiết lập phân quyền.

Để thực hiện chức năng “Phê duyệt” theo dòng, các bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

Video hướng dẫn:

Thiết lập trên máy chủ:

- Bước 1: Tạo máy chủ.

Trên thanh menu Excel, chọn “A-Tools”, chạy chức năng “Tạo máy chủ”.

(TaoMayChu)

- Bước 2: Thiết lập chức năng “Phê duyệt” dòng theo sheet dữ liệu:

+ Từ thanh công cụ “A-Tools”, chọn chức năng “Quản trị máy chủ”.

+ Tích chọn “Tập tin Excel chia sẻ”, từ cây thư mục cơ sở dữ liệu, chọn tới sheet dữ liệu cần thiết lập phân quyền “Phê duyệt” theo dòng. Tiếp theo, thiết lập cột “Phê duyệt”, chú ý cột này không được trùng với cột dữ liệu khác trong sheet Excel chia sẻ.(ThietLapPheDuyet)

- Bước 3: Phân quyền “Phê duyệt”, “Hủy phê duyệt” cho người dùng:

Từ màn hình quản trị máy chủ của A-Tools, chọn chức năng