You are here:: Video hướng dẫn phần mềm quản lý kho BS Silver
 
 

Video hướng dẫn phần mềm quản lý kho BS Silver

Quản lý hàng hóa theo theo lô và hạn sử dụng

DBKEY

Khi một mặt hàng cần theo dõi theo từng lô nhập của nhà sản xuất, như các hàng thực phẩm, điện tử, thuốc uống thì việc quản lý từng lô sản xuất khi nhập là quan trọng. Khi xuất kho người quản lý hàng cần biết xuất lô nào trước lô nào sau dựa trên hạn sử dụng để tránh hàng hóa quá hạn sử dụng, việc kiểm kê tồn kho phải tính tồn theo từng lô, hạn sử dụng. Để quản lý hàng hóa có tính chất như trên thì công việc thực sự khó khăn và vất vả, dễ bị nhầm lần và mất thời gian...

 

Hướng dẫn các nghiệp vụ nhập - xuất - tồn đơn giản

DBKEY

Video hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ về nhập - xuất - tồn vật tư, hàng hóa trong kho. Các thao tác nhập mua, nhập hàng trả lại, xuất bán, xuất nội bộ, xuất điều chuyển, xuất hao hụt vật tư, hàng hóa. Cách in phiếu nhập, phiếu xuất, các sổ tổng hợp nhập xuất tồn, thẻ kho,....

 

Quản lý hàng hóa theo đa đơn vị tính

DBKEY

Khi một mặt hàng nhập về một đơn vị xuất ra lại một hoặc nhiều đơn vị khác, như bia mua về là thùng, xuất bán là chai hoặc két,.... Làm thể nào khi nhập xuất hàng hóa với các đơn vị tính khác nhau chúng ta vẫn tính nhập - xuất - tồn hàng hóa đúng theo một đơn vị quy đổi mà ta chọn? Phần mềm quản lý kho BS Silver cho phép chúng ta thực hiện việc này một cách dễ dàng....

 

Quản lý hàng hóa theo vị trí trong kho

DBKEY

Khi một mặt hàng nhập vào kho, trong kho quy định các vị trí ở ngăn, kệ đặt hàng thì việc quản lý hàng hóa phải đảm bảo việc đặt hàng đùng vị trí, xuất ra tự động lấy đúng vị trí, báo cáo tồn kho, thẻ kho, tổng hợp nhập xuất tồn cũng phải chỉ ra vị trí đặt hàng,...

 

Quản lý hàng hóa nhập xuất theo lệnh nhập, lệnh xuất

DBKEY

Khi doanh nghiệp thực hiện việc nhập xuất theo quy trình tuần tự bắt đầu từ việc tạo lệnh nhập, lệnh xuất, từ các lệnh này bộ phần kho mới tạo phiếu nhập hoặc phiếu xuất. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện lệnh, theo dõi số lượng trên lệnh và số lượng thực nhập, thực xuất?...

 

Trang 1 của 2