You are here:: Video hướng dẫn phần mềm quản lý kho BS Silver
 
 

Video hướng dẫn phần mềm quản lý kho BS Silver

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver

DBKEY

Video demo các chức năng chính của Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver. Phần mềm cung cấp đầy đủ các sổ sách quản lý hàng hóa như các sổ tổng hợp, thẻ kho, phiếu nhập, xuất theo mẫu chuẩn của Bộ tài chính. Ngoài ra phần mềm cung cấp phong phú các dạng biểu đồ giúp cho nhà quản lý nắm bắt nhanh sự biến động về nhập xuất theo các mục đích sử dụng. Phần mềm cho phép chạy qua mạng LAN và Internet, vì vậy nhiều người (có thể hàng trăm người) có thể cùng kết nối chung vào CSDL để làm việc. Phần mềm quản trị người dùng chặt chẽ nhờ cơ chế phân quyền chi tiết theo từng nhóm người truy cập....

 

Trang 2 của 2