CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sửa lỗi cập nhật công thức tự mở file có read-only và không cập nhật giá trị trong công thức

Lỗi khi của sổ "File Explorer" bật chế độ "Preview pane" làm cho SQL hay các chức năng cao cấp xung đột. 

Nguyên nhân chính: "File Explorer" đang bật cửa sổ "Preview pane" khi đó file Excel sẽ tự hiển thị nội dung phía cửa sổ bên phải. Bạn xem hình dưới đây.


Khi bạn nhấp đúp chuột vào file Excel để Excel mở ra thì lúc này file Excel đã bị hai đối tượng mở nó và một ứng dụng mở sẽ đặt trạng thái "Read-only". Nhưng lúc này nó chạy ngầm, đến khi bạn chạy SQL bới hàm BS_SQL hay câu lệnh SQL từ bất kể công cụ nào thì file có trạng thái Read-only sẽ hiện ra. Lỗi này làm cho công thức không cập nhật được ngay giá trị trừ khi bạn lưu và tắt Excel, mở lại. Nhưng vì cửa sổ đặt chế độ "Preview pane" được mở thì lỗi này luôn tồn tại. Bạn phải đóng nó lại mới khắc phục được. Cách làm như màn hình dưới đây.

Tại cửa sổ 'File Explorer" vào tab "View" tắt "Preview Pane" là được.


Chúc các bạn thành công!
Người viết:  Nguyễn Duy Tuân