CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Trung tâm đào tạo thực...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 - 12 buổi   1.2 - 3 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Kế toán Tổng hợp...    03/11/2017 3:23:15 SA    21 buổi (120 phút/buổi)   1.800.000 đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Nguyên lý Kế toán    03/11/2017 3:23:15 SA    8 buổi (120 phút/buổi)   1.2 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào Tạo Tin Học Văn Phòng    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   1.800.000 đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   3 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   2.5 triệu đồng Khai giảng liên tục
Học lập trình VBA trong...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   1.8 triệu đồng Sắp khai giảng
Học tạo báo cáo động...    20/03/2018 6:30:00 CH    6 buổi (120 phút/buổi)   2 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Excel cho kế toán    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   2.5 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Excel nâng cao    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   1.8 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Excel cơ bản    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   1.450.000 đồng Khai giảng liên tục