CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Báo cáo quản trị sản xuất bằng Excel

 Bài viết đi cùng với nội dung videos hướng dẫn về lập báo cáo quản trị sản lượng sản xuất bằng Excel với truy vấn SQL trên Excel bằng Add-in A-Tools
Đặc điểm nổi bật:
- Dùng 1 công thức/1 báo cáo
- Báo cáo co giãn tự động, không phải làm công thức thừa
- Tốc độ nhanh, khả năng lưu trữ và dữ liệu lớn
- Dễ tiếp cận và khai thác
Các báo cáo quản trị được hướng dẫn chi tiết gồm:
- Báo cáo tổng hợp sản lượng nhân viên theo tháng - Crosstab
- Báo cáo tổng hợp sản xuất sản phẩm theo ca sản xuất - Crosstab
- Báo cáo tổng hợp sản xuất sản phẩm theo máy - Crosstab
Videos hướng dẫn chi tiết:


 
Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và A-Tools  để chủ động trong thiết kế file, tạo các báo cáo tự động trong quản trị: Tại đây
Hoặc liên hệ hotline: 096 555 6989 hoặc 024 3791 7200