CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận doanh nghiệp

 Tính quản trị trong file Excel quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận doanh nghiệp:
- Theo dõi theo loại chi phí, yếu tố chi phí (khoản mục chi phí)
- Theo dõi theo loại doanh thu, khoản mục doanh thu
- Theo dõi theo đối tượng ghi nhận chi phí
- Tự động lên báo cáo chi tiết doanh chi phí, Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí, Báo cáo phân tích doanh thu chi phí và báo cáo doanh thu chi phí lợi nhuận.
Kỹ thuật ứng dụng:
- SQL trong Excel với công cụ Add-in A-Tools
- Nhập liệu nâng cao trong Excel với Add-in A-Tools
- Một số tính năng trong Excel nâng cao như: Format, Hyperlink, Form Control và công thức
- Lập trình VBA trong Excel

Khả năng xử lý của file:
- Cho phép lưu trữ dữ liệu lớn (từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn dòng) - Lưu trữ số liệu cả năm hoặc liên năm mà vẫn đảm bảo tốc độ nhanh, dung lượng file tối ưu
- Dễ dàng tùy biến và chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp với yêu cầu quản trị, dễ tiếp cận người dùng

Link Videos demo: 


Một số mẫu báo cáo tự động trong chương trình
1. Báo cáo chi tiết chi phí (hoặc doanh thu) tự động

2. Báo cáo tổng hợp doanh thu (hoặc chi phí) tự động

3. Báo cáo phân tích doanh thu (hoặc chi phí)

4. Báo cáo tổng hợp và phân tích doanh thu - chi phí - lợi nhuận
Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools
Hoặc đặt hàng thiết kế file theo yêu cầu đặc thù
Hotline: 096 555 6989 hoặc 024 3791 7200