CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý nhập xuất tồn theo lô hàng bằng Excel

 Khả năng quản trị của File quản lý nhập xuất tồn theo lô:
- Dữ liệu được bố cục chuẩn hóa
- Cho phép kiểm tra nhanh số tồn trên ngay sheet nhập liệu
- Tự động lên báo cáo thẻ kho theo mã hàng và theo lô
- Tự động lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo lô


Kỹ thuật ứng dụng trong file:
- Công thức excel và một số chức năng cơ bản của Excel (Validation)
- Nhập liệu nâng cao trong Add-in A-Tools cho phép tìm kiếm và nhập liệu nhanh từ danh mục
- Truy vấn SQL trên Excel với Add-in A-Tools

Khả năng xử lý:
- Dữ liệu có thể tới vài chục hoặc vài trăm ngàn dòng mà tốc độ vẫn nhanh, dung lượng tối ưu. Cho phép lưu trữ dữ liệu cả năm
- Chỉ với 1 công thức/1 báo cáo với truy vấn SQL trên Excel 
- Dễ dàng tùy biến, chỉnh sửa theo yêu cầu và bổ sung các báo cáo quản trị khác
- Hoàn toàn trên môi trường Excel nên thân thiện và dễ tiếp cận người dùng
Link videos demo về file:

 
Mẫu báo cáo tự động được thiết trong file
1. Báo cáo chi tiết nhập xuất theo mã vật tư (thẻ kho) tự động

2. Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo lô tự động
Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools
Hoặc: Đặt hàng thiết kế file theo yêu cầu
Hotline: 096 555 6989 hoặc 024 3791 7200