CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý tuyển dụng bằng Excel

 Giải pháp quản trị tuyển dụng bằng Excel ứng dụng truy vấn SQL trong Excel với công cụ Add-in A-Tools giúp lên các báo cáo tổng hợp thống kê tuyển dụng hoàn toàn tự động.
Link videos demo giải pháp: 


Một số mẫu báo cáo quản trị tuyển dụng tự động trong file
1. Báo cáo tổng hợp nguồn ứng viên

2. Báo cáo tổng hợp kết quả tuyển dụng

3. Báo cáo tổng hợp chất lượng hồ sơ theo trình độ

4. Báo cáo tổng hợp chất lượng hồ sơ theo kinh nghiệm

Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools
Liên hệ tư vấn: daotao@bluesofts.net +{Đt+Zalo} 0965556989