CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản trị và thu hồi công nợ bằng Excel

 Trong doanh nghiệp, công việc quản lý công nợ phải thu luôn gồm 2 bước quan trọng:
1. Theo dõi số liệu phát sinh công nợ và lên báo cáo công nợ: Đây là công việc nhập dữ liệu phát sinh công nợ, thu tiền để lên các báo cáo công nợ như: Sổ chi tiết công nợ, báo cáo tổng hợp công nợ, biên bản đối chiếu công nợ....
2. Theo dõi thu hồi công nợ: Liên hệ đòi nợ, thông tin giao dịch đòi nợ.....
Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp sử dụng công cụ Excel để theo dõi số liệu công nợ, Videos dưới đây sẽ giới thiệu về mô hình quản trị và thu hồi công nợ bằng Excel  ứng dụng truy vấn SQL trong Excel với Add-in A-Tools

 
Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và A-Tools
Hoặc đặt hàng tư vấn thiết kế file theo yêu cầu đặc thù.

SĐT tư vấn : 0243.791.7200 - 096.555.6989