You are here:: GIẢI PHÁP PHẦN MỀM Phần mềm miễn phí Add-in Accounting Helper - Đọc số thành chữ trong Excel
 
 
BLUESOFTS - Accounting Helper Chuyển số thành chữ trong Excel

Add-in Accounting Helper - Hàm đọc số thành chữ trong Excel

Chức năng của add-in đọc số thành chữ trong Excel - Add-in Accounting Helper:

+ Cung cấp các hàm Đọc số thành chữ ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong Microsoft Excel: Hàm

- Hàm VND() đọc tiếng Việt

- Hàm USD() đọc tiếng Anh

+ Chuyển mã văn bản về Unicode

 

 

FuncArgs

 

Các hàm đọc số thành chữ trong Add-in Accounting Helper đều nằm trong Add-In A-Tools.

Tương thích với các phiên bản Microsoft Excel 2000/2002(XP)/2003/2007/2010/2013 với 32-bit, 64-bit.

Phiên bản mới nhất là Add-in Accounting Helper v2.2.0 - 24-05-2013 (dd/MM/yyyy)

"Accounting Helper" là một Add-In XLL (thực chất là DLL), được lập trình trên Delphi và biên dịch ra mã máy, cùng với thuật toán tối ưu nên tiết kiệm được bộ nhớ và làm tăng tốc độ xử lý dữ liệu nhanh nhất. Không bị các phần mệt diệt virus diệt.

 

Để cài đặt "Accounting Helper", bạn hãy cài đặt trình tự 2 file Add-In là:

(*) Cài đặt Addin trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:
+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins

+ Chọn nút "Browse" và chọn lần lượt 2 file.

1- AccHelper.xll

2- AccHelperEx.xla

 

(*) Cài đặt Addin trong Excel2007/2010/2013:
+ Bấm vào nút "Office Button" (nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình)
+ Chọn "Excel Options"
+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:"
chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".
+ Tại màn hình "Add-Ins" bạn làm như với Excel2003 trở về trước.
Bấm chọn "Browse"  và chỉ chọn file AccHelper.xll.

 

 

Ví dụ:

Sau khi cài đặt thành công các bạn chỉ cần làm công thức sau sẽ đọc được số tiền thành chữ. Ví dụ tại ô A1 chưa số tiền là 125000
=VND(A1) sẽ đọc là "Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn"
Nếu đọc tiếng

=USD(A1) sẽ đọc là "One hundred and twenty five thousand dollars only."

 

DOWNLOAD