You are here:: So sánh Add-in A-Tools và Google Docs, Office 365
 
 

So sánh Add-in A-Tools và Google Docs, Office 365

 

SO SÁNH ADD–IN A-TOOLS VỚI GOOGLE DOCS, OFFICE 365 
TRONG GIẢI PHÁP CHIA SẺ EXCEL QUA MẠNGTẠO BÁO CÁO ĐỘNG
 
Add-in A-Tools là sản phẩm của Công ty cổ phần BLUESOFTS do Th.S Nguyễn Duy Tuân thiết kế. Với hai tính năng chia sẻ Excel qua mạng nhiều người dùng chung và Tạo báo cáo động thì nó vượt trội với Microsoft Office 365 và Google Docs. Bạn muốn biết tại sao?
 

Stt

Tính năng so sánh

Add-in A-Tools


Google Docs &

MicrosoftOffice 365

Excel thông thường

Image result for Excel icon

1

ð  Chia sẻ và sử dụng file excel qua mạng Internet

Không

2

ð  Chia sẻ và sử dụng trên mạng LAN (Mạng nội bộ)

Không
(Chỉ dùng máy chủ của nhà cung cấp nên phải có internet)

(Phải share full folder)
(Không an toàn, có thể bị mất cắp thông tin)

3

ð  Lưu trữ dữ liệu từ xa

Máy tính bình thường hoặc máy chủ trong mạng LAN hoặc Internet mà người dùng tự chọn.

Phải là máy chủ của Goolge, Microsoft (Có kết nối Internet) – Không an toàn với dữ liệu bí mật của tổ chức

Tại máy tính chỉ trong phạm vi mạng LAN

4

ð  Tốc độ cập nhật dữ liệu lên máy chủ

Sau 0.01 giây

Tùy vào tốc độ mạng internet

Sau khi lưu

5

ð  Phân quyền mở File cho từng người sử dụng

Không

6

ð  Phân quyền mở sheet trong file

Không

Không

7

ð  Phân quyền theo vùng trong sheet với user kết nối (không phải tài khoản đăng nhập Windows)

Không

Không

8

ð  Phân quyền soạn thảo

ð  (Xem, Sửa, xóa, Nhập mới, in, copy)

Không

Không

9

ð  Phân quyền truy cập tới máy chủ theo địa chỉ IP, Mã máy (phân quyền theo phần cứng)

Không

Không

10

ð  Phân quyền không cho xóa, sửa dữ liệu của user khác đã nhập

Không

Không

11

ð  Kiểm duyệt từng sheet

(Checking, Approval)

Không

Không

12

ð  Backup – Sao lưu dữ liệu tự động

Không

Không

13

ð  Liên kết dữ liệu giữa các file trong mạng LAN, Internet

Không

Không

14

ð  Chia sẻ các file Excel chứa Macro – VBA

Không

Không

15

ð  Tự động lưu file

Không

16

ð  Cho phép lập trình mạng trong file Excel, tạo công thức trả về mảng giống như hàm BS_SQL( )

Không

Không

17

ð  Chức năng chat giữa các User đang Online

Không

18

ð  Lưu trữ dữ liệu lớn, đảm bảo tốc độ mở, soạn thảo nhanh trong mạng

Không

Không

19

ð  Sử dụng đầy đủ các công thức, hàm, tính năng có sẵn trong Excel khi chia sẻ trong mạng

Không

20

ð  Tạo công thức tự động bằng giao diện kéo thả

Không

Không

21

ð  Hỗ trợ các hàm đọc số thành chữ tiếng Việt, Anh, Tự tạo công thức mảng, Chuyển mã văn bản, Hàm thống kê theo màu sắc

Không

Không

22

ð  Hàm thống kê theo màu sắc

Không

Không

23

ð  Kết nối với cơ sở dữ liệu của các phần mềm

Không

24

ð  Làm báo cáo động, Tối ưu công thức, tốc độ nhanh với dữ liệu lớn

Không

Không

25

ð  Tạo báo cáo động với chỉ một công thức – Tốc độ nhanh và linh hoạt

Tham khảo giải thích chi tiết tại đây

Không
(phải lồng ghép nhiều hàm và công thức)

Không
(phải lồng ghép nhiều hàm và công thức)

(Có một vài hạn chế nhỏ trong Add-in A-Tools so với các sản phẩm trên không nêu ở đây vì có thể sử dụng giải pháp kết hợp khác.)

VIDEO HƯỚNG DẪN CHIA SẺ EXCEL QUA MẠNG VÀ LÀM BÁO CÁO ĐỘNG

 

DOWNLOAD ADD-IN A-TOOLS

Image result for DOWNLOAD ICON

 

(Nhiều người cùng mở một file Excel để nhập liệu, có phân quyền từng user từ máy chủ,...). Xem video

(Cho phép dùng SQL trong Excel . Một công thức tạo ra một cáo cáo tốc độ nhanh và lọc nhiều điều kiện linh hoạt,...)

 

DOWNLOAD ADD-IN A-TOOLS

Image result for DOWNLOAD ICON