CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

10 kiểu Format Date nâng cao trong Excel

 Videos dưới dây hướng dẫn chi tiết về tạo các định dạng khác nhau về dữ liệu ngày tháng trong Format Cell

 

Mục đích của Format Date:
+ Giúp người dùng hiển thị dữ liệu ngày tháng theo mong muốn trên các mẫu biểu mà không phải làm công thức
+ Giảm tải công thức ghép chuỗi hoặc hàm IF
Ứng dụng của Format Date nâng cao:
+ Trang trí trình bày các mẫu biểu chuyên nghiệp hơn như: Các mẫu phiếu, hợp đồng, báo cáo trên Excel
+ Khai thác kết hợp với hàm TEXT nếu người dùng sử dụng ghép chuỗi. Khai thác ở tham số thứ 2 của hàm TEXT

Đăng ký tham gia khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm để hiểu sâu hơn về bản chất dữ liệu DATE và TIME trong excel, và chủ động áp dụng tối ưu và hiệu quả hơn trong công việc